Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń do nas!

O nas

159876

Rozliczonych faktur

359

Klientów

25 lat

Na rynku

12

Piętro :-)

Nasze usługi

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
 • - sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • - księgowanie zdarzeń gospodarczych w KPiR
 • - sporządzenie rachunków, faktur w imieniu zleceniodawcy
 • - sporządzenie not korygujących w imieniu zleceniodawcy
 • - sporządzenie protokołów anulowania sprzedaży w imieniu zleceniodawcy
 • - analiza kosztów
 • - analiza przychodów
 • - analiza dochodów
 • - prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • - obliczenie zobowiązania podatkowego
 • - sporządzenie rocznego zeznania podatkowego PIT-36, PIT-36L
Ewidencja podatkowa ryczałtu ewidencjonowanego
 • - sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • - zapis przychodów w ewidencji sprzedaży
 • - sporządzenie rachunków, faktur w imieniu zleceniodawcy
 • - sporządzenie not korygujących w imieniu zleceniodawcy
 • - sporządzenie protokołów anulowania sprzedaży w imieniu zleceniodawcy
 • - prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • - obliczenie zobowiązania podatkowego
 • - sporządzenie rocznego zeznania podatkowego PIT-28
Karta Podatkowa
 • - obliczenie zobowiązania podatkowego
 • - sporządzenie rachunków, faktur w imieniu zleceniodawcy
 • - sporządzenie not korygujących w imieniu zleceniodawcy
 • - sporządzenie protokołów anulowania sprzedaży w imieniu zleceniodawcy
 • - prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • - sporządzenie deklaracji podatkowych PIT-16A
Ewidencje VAT
 • - sporządzenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R
 • - sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • - prowadzenie rejestru zakupu VAT
 • - prowadzenie rejestru sprzedaży VAT
 • - sporządzenie faktur w imieniu zleceniodawcy
 • - sporządzenie not korygujących w imieniu zleceniodawcy
 • - sporządzenie protokołów anulowania sprzedaży w imieniu zleceniodawcy
 • - sporządzanie deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7K
 • - sporządzenie informacji podsumowującej VAT-UE
 • - zgłoszenie o zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT-Z
 • - obliczenie zobowiązania podatkowego
Księgi handlowe
 • - sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • - prowadzenie dziennika
 • - prowadzenie księgi głównej
 • - prowadzenie ksiąg pomocniczych
 • - ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • - sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald kont księgi głównej
 • - sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych
 • - sporządzanie sprawozdań dla Urzędu Statystycznego
 • - sporządzanie sprawozdań finansowych - CIT, Bilans, Rachunek zysków i strat, Informacja dodatkowa, Rachunek przepływów pieniężnych
 • - zestawienie zmian w kapitale własnym
Sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych do Urzędu Skarbowego

PIT Biuro Rachunkowe zajmuje się sporządzaniem i dostarczaniem rozliczeń rocznych do Urzędów Skarbowych zarówno w ramach stałej współpracy, jak i współpracy jednorazowej.

Roczne zeznania podatkowe

 • - PIT-16A
 • - PIT-28
 • - PIT-36
 • - PIT-36L
 • - PIT-37
 • - PIT-38
 • - PIT-39
 • - PIT-40

Rozliczenia roczne możesz otrzymać drogą elektroniczną!

Biuro Rachunkowe PIT sporządza również deklaracje rozliczeniowe - roczne bez konieczności fizycznego dostarczenia dokumentów.

Klient wysyła drogą elektroniczną lub pocztową potrzebne dokumenty (np. PIT-11, PIT-8C), a także inne informacje uprawniające do skorzystania z odliczeń od podatku.

Sporządzona deklaracja jest wysyłana do Klienta w formacie PDF. Wiadomość zawiera także informację o kwocie nadpłaty podatku lub o zobowiązaniu podatkowym wraz numerem konta bankowego właściwego Urzędu Skarbowego, na który należy wpłacić należny podatek.

Deklaracje roczne o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wynagrodzeń

 • - PIT-4R
 • - PIT-8AR

Informacje podatkowe o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

 • - PIT-11

Inne zeznania podatkowe o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (spadki, darowizny)

 • - SD-3
 • - SD-Z2

Deklaracje od podatku od czynności cywilnoprawnych

 • - PCC

Zgłoszenia identyfikacyjne/aktualizacyjne

 • - NIP-3
 • - NIP-2
 • - NIP-D

Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej
 • - pomoc w wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
 • - pomoc w wyborze optymalnej formy opodatkowania
 • - przygotowanie dokumentacji związanej z zarejestrowaniem nowej firmy (Urząd Miasta, Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny, ZUS)
Pełna obsługa w zakresie ZUS

Prowadzenie dokumentacji ZUS

 • - sporządzanie deklaracji rozliczeniowych
 • - sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych
 • - sporządzanie deklaracji aktualizacyjnych
 • - prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, rodzinny, macierzyński, opiekuńczy)
 • - sporządzenie raportów RMUA
 • - przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów do ZUS
 • - reprezentowanie Klienta przed ZUS
Sporządzenie list płac

Dokumentacja i ewidencja płac

 • - sporządzenie listy płac
 • - prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • - obliczenie zobowiązania podatkowego
 • - sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4R
 • - informacje podatkowe o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-40

Dokumentacja prac zleconych i umów o dzieło

 • - prowadzenie ewidencji podatkowej pracownika i zleceniobiorców
 • - sporządzenie umów cywilnoprawnych
 • - obliczanie wypłat
 • - prowadzenie kartotek wynagrodzeń
 • - obliczenie zobowiązania podatkowego
 • - sporządzenie deklaracji podatkowych PIT-4R, PIT-8AR
 • - informacje podatkowe o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11

Zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzeń

 • - wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzeń do różnych Instytucji

Prowadzenie akt osobowych

Dokumentacja i ewidencja personalna pracowników

 • - prowadzenie akt osobowych (przechowywane w siedzibie biura rachunkowego)
 • - przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunku pracy (umowa o pracę, aneks do umowy o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne)
 • - prowadzenie dokumentacji dotyczącej potwierdzania obecności oraz absencji pracowników
 • - prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • - sporządzanie harmonogramów czasu pracy (praca zmianowa)
 • - prowadzenie ewidencji gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym
 • - prowadzenie rejestru wypadków przy pracy i rejestru chorób zawodowych

Cennik usług

Oferujemy konkurencyjne ceny usług!


Odpłatność za nasze usługi określana jest indywidualnie i zależy od formy prowadzonej księgowości, liczby dokumentów do księgowania oraz liczby zatrudnionych pracowników. Jednocześnie zapewniamy, że ustalona z Państwem cena będzie dla Was satysfakcjonująca.


Za nasze usługi wystawiamy faktury VAT.


Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowej wyceny naszej oferty.


Orientacyjne ceny usług dla KPiR + Ewidencje VAT

Ilość dokumentów Cena
10 270,00 PLN
15 305,00 PLN
20 330,00 PLN
25 355,00 PLN
30 395,00 PLN
35 440,00 PLN
40 470,00 PLN
45 510,00 PLN
50 550,00 PLN
55 590,00 PLN
60 630,00 PLN
65 670,00 PLN
70 700,00 PLN
75 730,00 PLN
80 770,00 PLN
90 800,00 PLN
100 850,00 PLN
130 900,00 PLN
150 950,00 PLN
180 1 000,00 PLN
200 1 060,00 PLN


Usługi podstawowe

Usługa Cena
Ryczałt od 130 PLN
Księga przychodów i rozchodów KPiR od 190 PLN
Księgi handlowe od 1 000 PLN
Obsługa kadrowo-płacowa jednego pracownika od 60 PLN


Cennik wybranych usług dodatkowych

Usługa Cena
Deklaracja roczna PIT-16A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, CIT-8 od 100 PLN
Sporządzenie wniosku kredytowego, analizy ekonomicznej od 150 PLN
Sporządzenie biznes planu od 200 PLN
Rejestracja i aktualizacja podatnika od 100 PLN
Porady ekonomiczno-finansowe gratis


Deklaracje roczne

Usługa Cena
Sporządzenie deklaracji PIT-36 od 100 PLN
Sporządzenie deklaracji PIT-36L od 100 PLN
Sporządzenie deklaracji PIT-37 od 100 PLN
Sporządzenie deklaracji PIT-38 od 100 PLN
Sporządzenie deklaracji PIT-39 od 100 PLN


Deklaracje roczne

Usługa Cena
Rejestracja i aktualizacja podatnika od 100 PLN
Porady ekonomiczno-finansowe od 40 PLN/h


Podane kwoty są cenami netto. Ceny za usługi będą automatycznie waloryzowane na początku każdego roku.
Cennik służy do wyliczenia orientacyjnego kosztu współpracy i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.